OES

easySpark

OES

SMS 2500

XRF

Perform'X

OES

iSpark

Spektrometry OE

Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem iskrowym jest od wielu lat dominującą techniką analizy składu chemicznego stałych  próbek metalicznych. Połączenie dokładności, szybkości,precyzji i stabilności czyni z niej niezbędne narzędzie podczas kontroli procesów metalurgicznych. Równoczesna analiza do kilkudziesięciu pierwiastków, pozwala sprostać wymaganiom przemysł [...]

Spektrometry XRF

Technika XRF oferuje analizę składu chemicznego szerokiej gamy materiałów w sposób nieniszczący i bardzo dokładny. Zaletami tego typu analizy jest łatwość przygotowywania próbek, analiza materiałów nieprzewodzących (szkło, ceramika, tworzywa) jak i wyjątkowa dokładność, szczególnie dla wysokich poziomów stężeń. Technika XRF umożliwia także analizę cieczy (oleje, [...]

Dyfraktometry XRD

W dyfrakcji rentgenowskiej firma Thermo Fisher Scientific proponuje gotowe rozwiązania dla przemysłu oparte na analizatorze ARL 9900, który łączy pod jedną obudową analizę spektrometryczną WDX z dyfrakcją rentgenowską XRD. Ponadto firma Thermo Fisher Scientific posiada w swojej ofercie  grupę specjalizowanych dyfraktrometrów INEL dla różnorodnych badań naukowych [...]

Laboratoria Automatyczne

Firma Thermo Fisher Scientific od ponad 20 lat dostarcza zautomatyzowane stanowiska spektrometrów emisyjnych i rentgenowskich, wyposażone w najnowsze osiągnięcia robotyki.   Każdy z komponentów systemu (spektrometr - system obsługi próbki - urządzenie do przygotowywania próbek) jest w pełni autonomiczne: zadania są wykonywane nie sekwencyjnie lecz symultan [...]

Radiometry

Silnie radioaktywne źródła (odpowiednio ekranowane) są w szerokim użyciu zarówno w medycynie jak i zastosowaniach przemysłowych; aktualnie na świecie ich liczbę szacuje się na ponad 2.000.000. Podczas ostatniej dekady miało miejsce szereg incydentów, gdy źródła radiacji znalazły się w zwykłych złomach. Złom przetopiony w piecach hutniczych powodował skażenie pro [...]