OES

easySpark

OES

SMS 2500

XRF

Perform'X

OES

iSpark

Spektrometry OE

Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem iskrowym jest od wielu lat dominującą techniką analizy składu chemicznego stałych  próbek metalicznych. Połączenie dokładności, szybkości,precyzji i stabilności czyni z niej niezbędne narzędzie podczas kotroli produktów metalurgicznych. Równoczesna analiza do kilkudziesięciu pierwiastków, pozwala sprostać wymaganiom przemysł [...]

Spektrometry XRF

Technika XRF oferuje analizę składu chemicznego szerokiej gamy materiałów w sposób nieniszczący i bardzo dokładny. Zaletami tego typu analizy jest łatwość przygotowywania próbek, analiza materiałów nieprzewodzących (szkło, ceramika, tworzywa) jak i wyjątkowa dokładność, szczególnie dla wysokich poziomów stężeń. Technika XRF umożliwia także analizę cieczy (oleje, [...]

Dyfraktometry XRD

System XRD wprowadzony na rynek przez firmę Thermo ARL w 2000 roku stanowi kontynuację 25-letniego doświadczenia w dyfraktometrii rentgenowskiej amerykańskiej firmy SCINTAG.

Laboratoria Automatyczne

Firma Thermo Fisher Scientific od ponad 20 lat dostarcza zautomatyzowane stanowiska spektrometrów emisyjnych i rentgenowskich, wyposażone w najnowsze osiągnięcia robotyki.   Każdy z komponentów systemu (spektrometr - system obsługi próbki - urządzenie do przygotowywania próbek) jest w pełni autonomiczne: zadania są wykonywane nie sekwencyjnie lecz symultaniczn [...]

Radiometry

Silnie radioaktywne źródła (odpowiednio ekranowane) są w szerokim użyciu zarówno w medycynie jak i zastosowaniach przemysłowych; aktualnie na świecie ich liczbę szacuje się na ponad 2.000.000. Podczas ostatniej dekady miało miejsce szereg incydentów, gdy źródła radiacji znalazły się w zwykłych złomach. Złom przetopiony w piecach hutniczych powodował skażenie pro [...]