ARL INEL

 

 

 

 

Grupa urządzeń ARL EQUINOX składa się z:

 

  • ARL Equinox 100

 

 

 

Stołowy dyfraktometr do rutynowej, szybkiej identyfikacji faz. Prosty w instalacji i obsłudze,

nie wymaga zewnętrznego chłodzenia. Opcjonalna możliwość analizy cienkich warstw

i pracy z automatycznym podajnikiem. Idealny do szybkiej kontroli procesu technologicznego.

 

ARL Equinox 100.pdf

 
  • ARL Equinox 1000

 

 

   

Jedyny na rynku stołowy dyfraktometr bez limitów mocy. Zabudowany generator o mocy 3 kW

pozwala na zasilanie standardowych lamp rentgenowskich. Wymagana chłodnica zewnętrzna.

Separacja promieniowania Kα1 za pomocą monochromatora germanowego.

Przystawki do pomiaru cienkich wartstw, do pomiarów transmisyjnych.

 

ARL Equinox 1000.pdf

  • ARL Equinox 3000

 

 

 

 

Dyfraktometr laboratoryjny o wysokiej rozdzielczości.

Przystawki pozwalające na rozszerzenie standardowych badań o analizę warstw,

analizę w zmiennej temperaturze. Wielopozycyjny podajnik próbek.

 

ARL Equinox 3000.pdf