SPEKOM

informacje o naszej Firmie

SPEKTROMETRY XRF, XRD i OE

Firma SPEKOM powstała w 1988 kontynuując działalność serwisu firmy ARL - Szwajcaria założonego w 1971 r. w Katowicach. Działalność na terenie Polski odbywa się przy współpracy z biurem handlowym Thermo Fisher Scientific w Wiedniu.

Działalność SPEKOM jako przedstawiciela koncernu Thermo Fisher Scientific obejmuje:

Działalność naszej firmy obejmuje teren całej Polski. Nasza grupa serwisowa jest dobrze przygotowana i wyposażona dla zapewnienia i utrzymania ruchu najstarszych (od roku 1968) jak i najnowszych spektrometrów. Obsługujemy kilkaset spektrometrów pracujących w przemyśle i placówkach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

RADIOMETRY

SPEKOM prowadzi również sprzedaż i serwis urządzeń firm Radiation Solutions Inc. i Georadis s.r.o. służących do wykrywania, pomiaru i certyfikacji materiałów radioaktywnych. Firmy te rozwijają produkcję urządzeń powstałych wcześniej w EXPLORANIUM - Kanada.

Działalność

czym się zajmujemy?

Oprócz spektrometrów do analizy składu ilościowego i jakościowego różnorodnych materiałów, oferujemy również urządzenia firm Radiation Solutions Inc. (RSI) i Georadis s.r.o. do wykrywania i pomiaru materiałów radioaktywnych, przeznaczone dla ochrony zakładów i odbiorców przed skażeniem promieniotwórczym oraz atestowania materiałów pod względem zawartości nuklidów promieniotwórczych.

Obszar działania naszej firmy obejmuje teren całej Polski.

Doradztwo

Instalacja

Instalowanie urządzeń w pomieszczeniach laboratoryjnych obejmujące wykonanie niezbędnych podłączeń mediów zasilających oraz uruchomienie i kontrolę własności analitycznych spektrometru.

Serwis przeprowadza kompleksowe wdrożenie systemu analitycznego, zawierające również podstawowe szkolenie w zakresie obsługi spektrometru.

Szkolenia

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia wystawiane przez SPEKOM jako autoryzowanego przedstawiciela Thermo Fisher Scientific.

Tematy prowadzonych szkoleń:

Ponadto prowadzimy prezentację nowych produktów i technologii obejmujące nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie analityczne stosowane w spektrometrii emisyjnej i rentgenowskiej.

Modernizacja

Konferencje