SparkDAT

opcja oprogramowania OXSAS do analizy wtrąceń niemetalicznych

Główne  cechy opcji SparkDAT:

 

  • Ocena wtrąceń niemetalicznych podczas rutynowego pomiaru składu chemicznego metali i ich stopów.
  • Identyfikacja pierwiastków tworzących wtrącenia.
  • Ocena czystości metali i ich stopów.
  • Gotowe algorytmy do ilościowego pomiaru Alr, Br, Car, Tir w stali niskostopowej.
  • Możliwość oceny wtrąceń niemetalicznych podczas procesu metalurgicznego bez konieczności dodatkowej preparatyki próbek.
  • Informacja o wtrąceniach jest uzupełnieniem standardowej analizy pierwiastkowej.

 

Publikacje:

 

D.Sojka, J.Sieniawski: Metody spektrometryczne do oceny wtrąceń niemetalicznych stopach metali. Mechanik (11/2014)

   

Kaizhen Li, E. Halasz: Ultra-fast quantitative analysis of non-metallic, inclusions in steel. Milenium Steel (2011)

   

J-M Bohlen, P.Charpie: Optical emission spectrometry for control of cleanness during steel making. Milenium Steel (2005)