easyOXSAS

uproszczona wersja oprogramowania OXSAS

Główne cechy oprogramowania easyOXSAS:

 

  • Wybór metody pomiarowej i wprowadzenie identyfikatora próby.
  • Wykonywanie analiz rutynowych.
  •  Archiwizacja wyniki analiz.
  •  Wydruk wyników analiz w postaci sprawozdań.
  •  Pomiar prób kontrolnych.
  •  Możliwość konfigurowania zakresu dostępnych funkcji dla operatora.

 

 

Do pobrania:

 

   broszura easyOXSAS.pdf