OXSAS

nowe oprogramowanie dla spektrometrów OES i XRF

Gówne cechy oprogramowanie OXSAS dla spektrometrów rentgenowskich WDX.

 

Oprogramowanie na platformie 32 i 64 bitowej pracujące w środowisku Windows® 7 Professional lub Windows® 7 Ultimate posiadające następujące cechy:

 

 • Nowoczesny, graficzny interface użytkownika.
 • Zintegrowana baza danych Microsoft® SQL Server zapisująca dane użytkownika oraz wyniki analiz.
 • Analiza ilościowa w oparciu o parametry skonfigurowane w szablonach.
 • Analiza wszystkich typów próbek przy pomocy elastycznych plików wsadowych. Analiza próbek priorytetowych wspomagana programem planującym.
 • Wykonywanie skaningów krokowych i cyfrowych skaningów ciągłych. Obróbka skaningów przy pomocy narzędzi graficznych.
 • Zintegrowany Asystent Analityczny w celu ustalenia metody pomiaru i parametrów korekcji.
 • Manualne wprowadzanie danych. Wartości statusu. Obliczanie pseudo pierwiastków przy pomocy wartości intensywności, wartości procentowych w oparciu o ustalony algorytm obliczeniowy.
 • Obliczanie krzywych kalibracyjnych przy użyciu metody regresji dla wielu zmiennych z uwzględnionymi modelami korekcji. zintegrowany moduł obliczania teoretycznych wartości alfa.
 • Elastyczny identyfikator próbki.
 • Manualna oraz automatyczna obróbka wyników.
 • Wyświetlanie i wydruk wyników w wielu różnych formatach.
 • Wyświetlanie symbolu pierwiastka razem z jednostkami stężenia. Dokładność wyników prezentowana w sposób: dynamiczny (proporcjonalnie do zakresu koncentracji), o stałej liczbie miejsc dziesiętnych lub o stałej liczbie miejsc znaczących.
 • Zatwierdzanie i edycja wyników z zapamiętaniem historii.
 • Kontrola gatunku (docelowego i alternatywnego), dopasowanie gatunku, sortowanie.
 • Przeliczanie wyników analiz.
 • Archiwizacja wyników analiz. Przeszukiwanie bazy wyników przy pomocy kwerend filtrujących. Statystyka. Export do plików w formacie Excel. Śledzenie przebiegu modyfikacji wyników przy pomocy zintegrowanego modułu wyświetlającego historię wprowadzonych zmian.
 • Kontrola poprawności pracy spektrometru przy pomocy zintegrowanego modułu SPC-Basic pracującego on-line. Automatyczna analiza on-line wyników prób kontrolnych prowadzona przez moduł SPC z natychmiastową informacją zwrotną do programu analitycznego. Automatyczne wykrywanie wyników nie mieszczących się w limitach kontrolnych oraz innych odbiegających od normy (tendencje, trendy, etc.) w oparciu o liczne znormalizowane metody. Terminarz pomiaru próbek kontrolnych.
 • Korekta dryftu analizatora z zapisem historii.
 • Korekta typu z zapisem historii.
 • Zarządzanie próbkami SCT: nadzór nad statusem i stanem próbek do wykonywania Korekcji Dryftu, Próbek Kontrolnych i wzorców Korekcji Typu. Tworzenie pliku przy pomocy jednego kliknięcia myszką ze wszystkimi próbkami wymagającymi analizy.
 • Monitorowanie systemu: monitorowanie alarmów, procesu logowania do systemu, monitorowanie urządzeń peryferyjnych.
 • Pomoc kontekstowa on-line.
 • Wielostopniowa hierarchia dostępu z systemem haseł zabezpieczających, narzędzia do prowadzenia bazy danych.
 • Moduł do generowania raportów z wynikami analiz.
 • Współpraca z programem TeamViewer do diagnostyki on-line spektrometrów.
 • Dostępna polska wersja językowa.

 

Gówne cechy oprogramowanie OXSAS dla spektrometrów emisyjnych OES.

 

Oprogramowanie na platformie 32 i 64 bitowej pracujące w środowisku Windows® 7 Professional lub Windows® 7 Ultimate posiadające następujące cechy:

 

 • Nowoczesny, graficzny interface użytkownika.
 • Zintegrowana baza danych Microsoft® SQL Server zapisująca dane użytkownika oraz wyniki analiz.
 • Analiza ilościowa w oparciu o parametry skonfigurowane w szablonach.
 • Skróty pozwalające na wykonanie analizy rutynowej, analizy próbek SCT oraz analizy próbek w pliku wsadowym przy pomocy schematu określonego przez użytkownika. Istnieje możliwość wstępnego zdefiniowania wartości poszczególnych parametrów np. dla identyfikatora próby. Klawisze skrótów pozwalają na wykonanie pomiaru tylko przy użyciu klawiatury.
 • Elastyczne zarządzanie plikami wsadowymi dla wykonania pomiarów próbki nieznanej oraz innych operacji takich jak korekcja dryftu, kontrola, korekcja typu, kalibracja.
 • Wszechstronny edytor do konfiguracji metod pomiarowych z parametrami korekcyjnymi i pomiarowymi.
 • Manualne wprowadzanie danych i wartości statusu. Obliczanie pseudo pierwiastków przy pomocy wartości intensywności, wartości procentowych w oparciu o ustalony algorytm obliczeniowy.
 • Obliczanie krzywych kalibracyjnych przy użyciu metody regresji dla wielu zmiennych z uwzględnionymi modelami korekcji addytywnej lub multiplikatywnej.
 • Elastyczny identyfikator próbki.
 • Manualna oraz automatyczna obróbka wyników.
 • Wyświetlanie i wydruk wyników w wielu różnych formatach.
 • Wyświetlanie symbolu pierwiastka razem z jednostkami stężenia i limitami dla danego gatunku. Dokładność wyników prezentowana w sposób: dynamiczny (proporcjonalnie do zakresu koncentracji), o stałej liczbie miejsc dziesiętnych lub o stałej liczbie miejsc znaczących. Zaokrąglanie zgodne z normami ASTM.
 • Zatwierdzanie i edycja wyników z zapamiętaniem historii.
 • Kontrola gatunku (docelowego i alternatywnego), dopasowanie gatunku, sortowanie.
 • Baza gatunków Total Materia (Key to Metals). Dostęp do składów chemicznych i własności gatunków. Prosty, bezpośredni export składów chemicznych dla wybranych gatunków do programu OXSAS. Narzędzia do przeszukiwania bazy.
 • Automatyczny wybór metody w zależności od koncentracji lub identyfikatora próbki.
 • Przeliczanie wyników analiz (próbka nieznana, próbka kalibracyjna, próbka do korekcji dryftu, próbka kontrolna, próbka korekcji typu). Możliwość przeliczenia wielu próbek podczas jednej operacji.
 • Archiwizacja wyników analiz. Przeszukiwanie bazy wyników przy pomocy kwerend filtrujących. Statystyka. Export do plików w formacie Excel. Śledzenie przebiegu modyfikacji wyników przy pomocy zintegrowanego modułu wyświetlającego historię wprowadzonych zmian.
 • Kontrola poprawności pracy spektrometru przy pomocy zintegrowanego modułu SPC-Basic pracującego on-line. Automatyczna analiza on-line wyników prób kontrolnych prowadzona przez moduł SPC z natychmiastową informacją zwrotną do programu analitycznego. Automatyczne wykrywanie wyników nie mieszczących się w limitach kontrolnych oraz innych odbiegających od normy (tendencje, trendy, etc.) w oparciu o liczne znormalizowane metody. Terminarz pomiaru próbek kontrolnych.
 • Korekta dryftu analizatora z zapisem historii.
 • Korekta typu z zapisem historii.
 • Zarządzanie próbkami SCT: nadzór nad statusem i stanem próbek do wykonywania Korekcji Dryftu, Próbek Kontrolnych i wzorców Korekcji Typu. Tworzenie pliku przy pomocy jednego kliknięcia myszką ze wszystkimi próbkami wymagającymi analizy.
 • Monitorowanie systemu: monitorowanie alarmów, procesu logowania do systemu, monitorowanie urządzeń peryferyjnych. Do 10 konfigurowalnych liczników pomiaru próbek w celu lepszego opracowania harmonogramu konserwacji.
 • Zintegrowane narzędzie pozwalające na wykonanie profilu. Graficzna prezentacja intensywności dla wybranych kanałów pomiarowych.
 • Zintegrowana pomoc kontekstowa.
 • Wielostopniowa hierarchia dostępu z systemem haseł zabezpieczających, narzędzia do prowadzenia bazy danych.
 • Moduł do generowania raportów z wynikami analiz.
 • Współpraca z programem TeamViewer do diagnostyki on-line spektrometrów.
 • Dostępna polska wersja językowa.

 

Do pobrania:

 

  Broszura OXSAS XRF.pdf   Broszura OXSAS OES.pdf