UniQuant

ilościowa analiza bezwzorcowa składu chemicznego materiałów

UniQuant jest produktem firmy Omega Data System. Od roku 2007 firma ta jest w strukturach korporacji Thermo Fisher Scientific. Program ten służy do ilościowej analizy bezwzorcowej składu chemicznego wszelkich materiałów. Z taką samą skutecznością analizowane są pierwiastki główne oraz śladowe. Program może być instalowany w pełnej wersji na spektrometrach rentgenowskich serii ARL Advant'X, ARL Perform'X oraz ARL 9900. Opracowana została także specjalna wersja programu dla spektrometrów ARL Optm'X oraz ARL Quant'X. Program UniQuant zainstalowany na spektrometrze ARL Perform'X umożliwia wykonanie ilościowej analizy punktowej w wybranym przy pomocy kamery obszarze próbki. Poniżej podano kilka przykładów wykorzystania programu w analizie różnych materiałów wzorcowych porównując uzyskane wartości z wartościami certyfikowanymi.

 

Przykłady wyników uzyskanych w programie UniQuant: