Laboratoria Automatyczne

ARL SMS (Sample Manipulation System)

Firma Thermo Fisher Scientific od ponad 20 lat dostarcza zautomatyzowane stanowiska spektrometrów emisyjnych i rentgenowskich, wyposażone w najnowsze osiągnięcia robotyki.

 

Każdy z komponentów systemu (spektrometr - system obsługi próbki - urządzenie do przygotowywania próbek) jest w pełni autonomiczne: zadania są wykonywane nie sekwencyjnie lecz symultanicznie. Oznacza to również możliwość wykorzystania każdego z komponentów jako osobnego urządzenia.

 

Laboratoria automatyczne pozwalają na bezobsługowe, automatyczne przygotowanie prób produkcyjnych, wykonanie analiz oraz dystrybucję wyników pomiarów. Zastosowanie tego rozwiązania zwiększa moce produkcyjne przy jednoczesnym polepszeniu jakości produktów oraz obniżeniu kosztów produkcji.

Główne korzyści z zastosowania laboratoriów automatycznych:

 

  • zwiększenie dokładności i szybkości wykonywania analiz,
  • redukcja i racjonalizacja kosztów prowadzenia procesów przemysłowych,
  • podniesienie jakości produkowanych materiałów i eliminacja wybraków produkcyjnych,
  • obniżenie kosztów obsługi urządzeń analitycznych.

 

                         

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS.pdf

 

Thermo Fisher

ARL SMS-Omega XRF

zrobotyzowany system obsługi próbki

Automatyczny system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrem ARL Optim'X.

 

Thermo Fisher

ARL SMS-XY

automatyczny system obsługi próbki

 

Automatyczny system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrami ARL 9900 i ARL Perform'X.

 

Thermo Fisher

ARL SMS-2000

zautomatyzowane spektrometry OE, XRF

 

Zrobotyzowany system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

do zastosowania ze spektrometrami

OES lub XRF ARL 9900.

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 2000.pdf

 

 

 

Thermo Fisher

ARL SMS-2500

zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Nowy, szybszy zrobotyzowany system

obsługi próbki SMS (Sample Manipulation System)

zastosowany ze spektrometrami

OES i XRF ARL 9900.

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 2500.pdf

 

                                                        

 

 

Thermo Fisher

ARL SMS-3500

zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Nowy, szybszy zrobotyzowany

system obsługi próbki

(Sample Manipulation System)

do zintegrowanej obsługi

kilku spektrometrów

OES oraz XRF ARL 9900.

 

 

 

                               

Thermo Fisher

ARL QuantoShelter

kontener wyposażony w zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Zrobotyzowany system obsługi próbki SMS (Sample Manipulation System), automatyczny system preparatyki próbek, spektrometr OES lub XRF ARL 9900 zainstalowany w hermetycznym kontenerze na wydziale produkcyjnym.