Laboratoria Automatyczne

ARL SMS (Sample Manipulation System)

Firma Thermo Fisher Scientific od ponad 30 lat dostarcza zautomatyzowane stanowiska spektrometrów emisyjnych i rentgenowskich, wyposażone w najnowsze osiągnięcia robotyki.

 

Każdy z komponentów systemu (spektrometr - system obsługi próbki - urządzenie do przygotowywania próbek) jest w pełni autonomiczne: zadania są wykonywane nie sekwencyjnie lecz symultanicznie. Oznacza to również możliwość wykorzystania każdego z komponentów jako osobnego urządzenia.

 

Laboratoria automatyczne pozwalają na bezobsługowe, automatyczne przygotowanie prób produkcyjnych, wykonanie analiz oraz dystrybucję wyników pomiarów. Zastosowanie tego rozwiązania zwiększa moce produkcyjne przy jednoczesnym polepszeniu jakości produktów oraz obniżeniu kosztów produkcji.

Główne korzyści z zastosowania laboratoriów automatycznych:

 

  • zwiększenie dokładności i szybkości wykonywania analiz,
  • zapewnienie tej samej jakości procesu pomiarowego w funkcji czasu (24/7),
  • redukcja i racjonalizacja kosztów prowadzenia procesów przemysłowych,
  • podniesienie jakości produkowanych materiałów i eliminacja wybraków produkcyjnych,
  • obniżenie kosztów obsługi urządzeń analitycznych.

 

                         

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS.pdf

 

Thermo Fisher

ARL SMS-Omega XRF

Zrobotyzowany system obsługi próbki

Automatyczny system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrem ARL Optim'X.

Transport próbki odbywa się za pomocą podajnika taśmowego.

 

Thermo Fisher

ARL SMS-XY

automatyczny system obsługi próbki

 

Automatyczny system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrami ARL 9900 i ARL Perform'X.

Transport próbki odbywa się za pomocą podajnika taśmowego.

 

Thermo Fisher

ARL SMS-2300

zautomatyzowany analizator metali

 

Zrobotyzowany system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

do zastosowania ze spektromem ARL iSpark.

Praca w układzie liniowym:
spektrometr - robot - przygotowanie próbek.

Możliwość instalacji w laboratorium oraz w kontenerze bezpośrednio na wydziale produkcyjnym. 

ARL SMS 2300 może współpracować również ze spektrometrem XRF ARL 9900.

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 2300.pdf

 

 

       

 

Thermo Fisher

ARL SMS-3300

zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Nowy, szybszy zrobotyzowany system

obsługi próbki SMS (Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrami

ARL iSpark i XRF ARL 9900.

Robot może obsługiwać jeden lub dwa spektrometry,
oraz jeden przyrząd do preparatyki próbek

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 3300.pdf

 

                                                        

 

 

Thermo Fisher

ARL SMS-3500

zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Nowy, szybszy zrobotyzowany

system obsługi próbki

(Sample Manipulation System)

do zintegrowanej obsługi

kilku spektrometrów

ARL iSpark i XRF ARL 9900,

oraz dwóch niezależnych maszyn
do przygotowania próbek.

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 3500.pdf

 

 

                               

Thermo Fisher

ARL QuantoShelter

kontener wyposażony w zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Zrobotyzowany system obsługi próbki SMS (Sample Manipulation System), automatyczny system preparatyki próbek, spektrometr ARL iSpark lub XRF ARL 9900 zainstalowany w hermetycznym kontenerze na wydziale produkcyjnym.