Radiometry

identyfikacja materiałów radioaktywnych

Silnie radioaktywne źródła (odpowiednio ekranowane) są w szerokim użyciu zarówno w medycynie jak i zastosowaniach przemysłowych; aktualnie na świecie ich liczbę szacuje się na ponad 2.000.000. Podczas ostatniej dekady miało miejsce szereg incydentów, gdy źródła radiacji znalazły się w zwykłych złomach. Złom przetopiony w piecach hutniczych powodował skażenie produktu końcowego jak i całych linii technologicznych. Koszty usuwania skutków podobnych wypadków sięgają już ponad 20.000.000 dolarów USA (stosowny raport można znaleźć na stronie Steel Manufacturers Association).

Całkowita ochrona przed promieniowaniem
Przenośnie i stacjonarne urządzenia firm Radiation Solutions Inc. oraz Georadis, wykrywające i mierzące promieniowanie radioaktywne, znajdują zastosowanie w wielu miejscach na świecie, głównie w zakładach przetwórstwa metali.

Ochrona środowiska

Na całym świecie polityka składowania i neutralizacji odpadów radioaktywnych stanowi wielkie wyzwanie dla laboratoriów, przemysłu medycznego i instytucji rządowych. Wielkość pojedynczej partii odpadów waha się (przy ciekłych odpadach radioaktywnych) od kilku mililitrów do milionów litrów. W ekstremalnych sytuacjach niebezpieczne odpady są mieszane ze śmieciami.

Odpowiedzią Radiation Solutions Inc. oraz Georadis na taką sytuację jest oferta zawierająca szeroką gamę urządzeń, które umożliwiają wykrywanie zagrożeń, a tym samym redukcję kosztów przechowywania i segregowania odpadów.

Firma Georadis wytwarza detektory przenośnie i osobiste w których prosta obsługa przy pomocy jednego przycisku pozwala na uzyskanie szybkiej detekcji nuklidu, pomiaru mocy dawki i jego identyfikacji.

RSI

RS-200 Bramkowy system monitorowania skażeń radioaktywnych

RS-200 bazujący na 2 PMT (fotopowielacze) jest w pełni cyfrowy i dedykowany do trudnych warunków pracy ze złomami aluminiowymi oraz zakładami przetwarzającymi aluminium. System ten łączy doskonałe własności techniczne przy absolutnym minimum fałszywych lub niechcianych alarmów. Wynika to z zastosowania zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz z przeprowadzanej przy pomiarze analizy spektralnej.

 

Do pobrania:

 

broszura RS-200.pdf

 

broszura RS-200-charatkerystyka techniczna PL.pdf

RSI

RS-300 Bramkowy system monitorowania skażeń radioaktywnych

RS-300 bazujący na 3 PMT (fotopowielacze) jest w pełni cyfrowy i dedykowany do trudnych warunków pracy ze złomami stalowymi oraz zakładami przetwarzającymi stal. System ten łączy doskonałe własności techniczne przy absolutnym minimum fałszywych lub niechcianych alarmów. Wynika to z zastosowania zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz z przeprowadzanej przy pomiarze analizy spektralnej

 

Do pobrania:

 

broszura RS-300.pdf

 

broszura RS-300 - charakterystyka techniczna PL.pdf

RSI

RS-400 Bramkowy system monitorowania skażeń radioaktywnych

RS-400 bazujący na 4 PMT (fotopowielacze) jest w pełni cyfrowy i dedykowany do trudnych warunków pracy ze złomami metali oraz zakładami przetwarzającymi metale. System ten w porównaniu z systemami RS-200 oraz RS-300 posiada najwyższą czułość i zdolność detekcji nawet najtrudniejszych do wykrycia materiałów radioaktywnych. System łączy doskonałe własności techniczne przy absolutnym minimum fałszywych lub niechcianych alarmów. Wynika to z zastosowania zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz z przeprowadzanej przy pomiarze analizy spektralnej.

 

 

Do pobrania:

 

broszura SR-400.pdf

 

 

RSI

RS-725 System monitorowania radioaktywności pyłów przemysłowych.

RS-725 to system dedykowany dla analizy pyłów i żużli. System wykorzystuje detektory NaI(Ta) dla uzyskania maksymalnych osiągów. Zawiera 24-kanałowy wysokiej rozdzielczości spektrometr pozwalający na analizę spektralnego widma promieniowania. Zastosowanie algorytmu NASVD (Noise Adjusted Singular Value Decomposition) umożliwia uzyskanie maksymalnej czułości przy jednoczesnej eliminacji fałszywych alarmów.

 

Do pobrania:

 

broszura RS-725.pdf

 

Georadis

RT-20 Ręczny detektor promieniowania gamma

RT-20 Ręczny detektor promieniowania gamma jest wytrzymałym, kompaktowym przenośnym urządzeniem nadającym się specjalnie do skutecznego wykrywania materiałów radioaktywnych. Wytrzymałość, małe wymiary i waga RT-20 połączone z wysokoczułym scyntylacyjnym detektorem promieniowania gamma sprawia, że jest on niezastąpionym urządzeniem dla szybkiego pomiaru, przeznaczonym do wielu różnych zastosowań.

 

Do pobrania:

 

broszura RT-20.pdf

 

Georadis

RT-30 Ręczny spektrometr promieniowania gamma i neutronowego

Seria instrumentów RT-30 SUPER IDENT wprowadza nową generację kompaktowych, przenośnych urządzeń do identyfikacji nuklidów. RT-30 integruje funkcje detektora, dawkomierza i spektrometru dla identyfikacji nuklidów. Urządzenie jest lekkim, łatwym w obsłudze urządzeniem, które może być używane w każdych warunkach atmosferycznych.

 

Do pobrania:

 

broszura RT-30.pdf

 

Georadis

RT-50 Laboratoryjny spektrometr promieniowania gamma

RT-50 jest zaawansowanym technicznie, wolnostojącym spektrometrem do monitorowania detekcji i analizy obecności promieniowania radioaktywnego w metalach, produktach metalowych, próbkach geologicznych, materiałach budowlanych, w przedmiotach użytkowych, żywności i wielu innych materiałach.

 

Do pobrania:

 

broszura RT-50.pdf

Upgrade systemów bramkowych EXPLORANIUM

Istnieje możliwość modernizacji systemów bramkowych GR-526, GR-510 oraz AT-900 do oferowanych powyżej systemów bramkowych nowej generacji. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany.