OptiQuant

analiza bezwzorcowa składu chemicznego materiałów

Charakterystyka ogólna:

OptiQuant jest produktem firmy Omega Data System. Program ten jest wzorowany na UniQuancie i służy do analizy bezwzorcowej składu chemicznego wszelkich materiałów. Program może być instalowany na spektrometrach rentgenowskich serii ARL Advant'X, ARL Optim'X oraz ARL 9900 wyposażonych w goniometr typu SmartGonio.

Przykłady wyników w porównaniu do pełnej wersji programu UniQuant:

ProLab

Charakterystyka ogólna:

System PROLAB-3 został przygotowany do pracy w laboratorium badającym skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne próbek. Stanowi on bazę do zarządzania danymi z wykonanych pomiarów. W skład systemu wchodzą dwa programy komputerowe: DYSTRYBUTOR DANYCH i PROLAB.

DYSTRYBUTOR DANYCH realizuje zadania związane z automatycznym zbieraniem w czasie rzeczywistym wyników pochodzących z różnych źródeł oraz ich retransmisją do określonych miejsc (monitory, drukarki, komputery, sieć komputerowa) zgodnie z założonym przez użytkownika kluczem. Program ten pracuje w postaci ikony (w tle) i podczas normalnego użytkowania systemu jest dla obsługi niewidoczny.

PROLAB realizuje zadania związane z archiwizacją i obróbką wszystkich lub zadeklarowanych danych pomiarowych na twardym dysku komputera. Program ten zapewnia szybki, selektywny dostęp do wyników badań, umożliwia ich edycję oraz dopisanie rezultatów otrzymanych przy pomocy metod lub aparatury nie pozwalającej na transmisję wyników (np. pomiar twardości).

Dodatkową zaletą programu jest możliwość eksportu wybranych wyników do arkusza kalkulacyjnego EXCEL lub edytora tekstów WORD. Umożliwia to ich dalszą obróbkę przy pomocy metod statystycznych w celu śledzenia trendów dla większej populacji wyników oraz ich prezentację graficzną w formie gotowych dokumentów. Program PROLAB pozwala użytkownikowi na stworzenie bazy gatunków wg różnych norm oraz instrukcji technologicznych. Stworzenie takiej bazy umożliwia późniejszą automatyczną kwalifikację wyrobów z zaznaczeniem elementów nietrafionych oraz dopasowanie gatunku do znanego składu chemicznego.

Schemat działania systemu Prolab 3

System haseł i uprawnień dostępu do danych, który jest przydzielany indywidualnie dla każdego użytkownika. Gwarantuje on bezpieczeństwo zgromadzonych rezultatów badań oraz zapewnia właściwą obsługę programu.

System PROLAB-3 jest narzędziem prostym w obsłudze co umożliwia jego eksploatację w każdym laboratorium. Funkcje i zadania realizowane przez program oraz zgromadzone w jednym miejscu dane powstające podczas bieżącej pracy laboratorium dają możliwość pełnego ich wykorzystania dla celów sprawozdawczych, kontroli jakości, kontroli aparatury pomiarowej, technologicznych oraz badawczych.

Schemat działania systemu Prolab 3

Win XRF

oprogramowanie spektrometrów rentgenowskich WDX

Charakterystyka ogólna: 

 • najwyższej klasy oprogramowanie analityczne do użycia z laboratoryjnymi spektrometrami rentgenowskimi WDX
 • oprogramowanie pracuje w następujących wersjach językowych: polska, angielska, niemiecka, francuska
 • współpracuje z systemem operacyjnym WindowsTM XP Professional firmy MicrosoftTM
 • graficzny interface użytkownika wyświetlany jako strony HTML
 • ikony skrótów umożliwiające wykonanie analizy lub innych zadań za pomocą pojedynczego kliknięcia myszy
 • asystent analityczny dla tworzenia programów analitycznych i dla kalibracji
 • pełna lub selektywna korekcja dryftu z możliwością rejestracji zdarzeń
 • korekcja typu z rejestracją wyników
 • kontrola i identyfikacja gatunku
 • możliwość ręcznego wprowadzania danych
 • wyświetlanie i wydruk wyników w różnym formacie
 • możliwość rekalkulacji wyników pomiarów
 • archiwizacja i przeglądanie wyników według wielu możliwych kryteriów
 • regresja liniowa dla wykonania kalibracji
 • eksport wyników w popularnych formatach
 • monitorowanie parametrów pracy spektrometru z możliwością graficznego przedstawienia parametrów statusu instrumentu
 • zgodność z Rokiem 2000: norma DISC PD-2000 (British Standard Institute)
 • łatwa obsługa za pomocą myszki lub klawiatury
 • skróty klawiaturowe oraz ikony graficzne na pulpicie systemu Windows dla typowych zadań
 • wielostopniowa hierarchia dostępu do poszczególnych opcji programu (zabezpieczenie hasłem)
 • diagnostyka poprzez modem bezpośrednio z siedziby serwisu
 • modularna budowa zapewnia łatwe rozbudowywanie systemu o nowe możliwości:
  • statystyczna kontrola procesu SPC
  • korekcja wsadu
  • generator raportów
  • transmisja szeregowa wyników na monitory, drukarki lub komputery
  • praca w sieci komputerowej
  • programy do analizy bezwzorcowej nieznanych materiałów: QuantAS, UniQuant oraz PetroilQuant

Win OE

oprogramowanie spektrometrów OE

Charakterystyka ogólna:

 • najwyższej klasy oprogramowanie analityczne do użycia z laboratoryjnymi spektrometrami emisyjnymi: ARL 3460 oraz ARL 4460
 • oprogramowanie pracuje w następujących wersjach językowych: polska, angielska, niemiecka, francuska
 • oprogramowanie aktualnie pracuje w systemie MS Windows XP Professional PL
 • wielozadaniowość i praca w wielu oknach WinOE
 • identyfikator próby może zawierać do 10 pól alfanumerycznych
 • pełna lub selektywna korekcja dryftu
 • standaryzacja typu
 • kontrola i identyfikacja gatunku
 • możliwość wyboru formatu prezentacji wyników na ekranie
 • ręczne dopisywanie wyników
 • archiwizacja i przeglądanie wyników według wielu możliwych kryteriów
 • regresja liniowa dla wykonania kalibracji
 • oprogramowanie w języku polskim
 • monitorowanie parametrów pracy spektrometru
 • zgodność z Rokiem 2000: norma DISC PD-2000 (British Standard Institute)
 • łatwa obsługa za pomocą myszki lub klawiatury
 • skróty klawiaturowe dla typowych zadań
 • ochrona systemem haseł (8 poziomów bezpieczeństwa)
 • modularna budowa zapewnia łatwe rozbudowywanie systemu o nowe możliwości:
  • statystyczna kontrola procesu SPC
  • korekcja wsadu
  • generator raportów
  • transmisja szeregowa wyników na monitory, drukarki lub komputery
  • praca w sieci komputerowej

ARL WinDPI

oprogramowanie spektrometru stołowego ARL QuantoDesk

Program komputerowy sterujący pracą spektrometru ARL QuantoDesk cechuje się prostą i intuicyjną obsługą polegającą na wybieraniu odpowiednich ikon graficznych. Jeżeli użytkownik chce wydrukować wynik to wybiera ikonę symbolizująca drukarkę, jeżeli chce zapisać wynik na dysku to wybiera ikonę o formie dyskietki.

Oprogramowanie to pracuje w środowisku Windows XP Professional i posiada następujące tryby pracy:

 • Analiza ilościowa
 • Dobór i sprawdzenie gatunku (grupy złomowej)
 • Sortowanie (dobry / zły)
 • Skanowanie widma (analiza jakościowa)

Oprogramowanie oferuje ponadto archiwizację i odtwarzanie wyników analiz, eksport wyników w formacie czytelnym dla Exela i Worda, moduł MVR do tworzenia własnych krzywych kalibracyjnych, Korekcję Typu, możliwość założenia własnej bazy gatunków, możliwość konfiguracji identyfikatora próby oraz wiele innych możliwości pozwalających na dostosowanie programu do własnych potrzeb.

Zrzuty ekranowe

Przykład konfiguracji oprogramowania

spc1

krótki opis

opis

PetroilQuant

program do wyznaczania składu chemicznego paliw płynnych

Główne cechy programu PetroilQuant:

 

 • Kalibracja pozwalająca na analizę ilościową podstawowych pierwiastków w paliwach płynnych.
 • Możliwość dołożenia dodatkowych pierwiastków zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.
 • Gotowe rozwiązania umożliwiające pomiar paliw od pierwszego dnia po zainstalowaniu spektrometru.
   

Upgrade systemów bramkowych EXPLORANIUM

Istnieje możliwość modernizacji systemów bramkowych GR-526, GR-510 oraz AT-900 do oferowanych powyżej systemów bramkowych nowej generacji. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany.

Korekcja Wsadu

opcja oprogramowania OXSAS do kontroli procesu korekcji wsadu

Główne cechy opcji korekcji wsadu:

 

 • Obliczanie ilości materiałów wsadowych niezbędnych do prowadzenia wytopu na podstawie zmierzonego składu chemicznego próby.
 • Optymalizacja kosztów materiałów wsadowych niezbędnych do wyprodukowania określonego gatunku.
 • Utrzymywanie drogich dodatków stopowych w pobliżu dolnego dopuszczalnego limitu.
 • Skrócenie czasu obliczenia dodatków wsadowch.
 • Automatyczna korekta gatunku.
 • Integracja z oprogramowaniem OXSAS.

 

QuantAS

półilościowa analiza bezwzorcowa składu chemicznego materiałów

Charakterystyka ogólna:

 

QuantAS jest produktem firmy Thermo Fisher Scientific. Program ten służy do półilościowej analizy bezwzorcowej składu chemicznego wszelkich materiałów. Program może być instalowany na spektrometrach rentgenowskich serii ARL Advant'X, ARL Perform'X oraz ARL 9900. Poniżej podano kilka przykładów wykorzystania programu w analizie różnych materiałów wzorcowych porównując uzyskane wartości z wartościami certyfikowanymi.

 

Analiza cementu

 

Analiza żelazo-krzemu

 

 

Analiza dolomitu

 

 

Analiza stopów miedzi

 

 

Total Materia

baza danych gatunków

Główne cechy opcji Total Materia (Key to Metals):

 

 • Dane fizykochemiczne gatunków w oparciu o międzynarodowe normy.
 • Narzędzia do selektywnego przeszukiwania bazy i doboru gatunku do określonego skłądu chemicznego.
 • Możliwość eksportu wybranych gatunków z bazy Total Materia do programu OXSAS w celu stworzenia i dalszej edycji własnej bazy.

 

Win XRD

oprogramowanie dyfraktometru ARL X'TRA

Cechy oprogramowania Win XRD sterującego pracą dyfraktometru ARL X'TRA:

 

 • Pomiar danych:
  • pomiary standardowe,
  • pomiary 2 Theta o małym kącie padania,
  • pomiary wieloosiowe,
  • pomiary w kontrolowanych warunkach temperatury,
  • pomiary biegunowe,
  • pomiary naprężeń szczątkowych,
  • pomiar austenitu i martenzytu w stali.

 

 • Analiza danych:
  • korekcja tła automatyczna / manualna,
  • redukcja szumów - transformacja Furiera - wygładzanie sygnału,
  • znajdowanie piku metodą cyfrowej filtracji,
  • metoda dostosowania profilu Lorentza, Gaussa, Pearsona,
  • analiza jakościowa PDF,
  • generator bazy ICDD,
  • analiza graficzna 3 D,
  • analiza biegunowa,
  • analiza naprężeń szczątkowych,
  • analiza ilościowa,
  • analiza krystalograficzna,
  • rozmiar ziarna krystalicznego,
  • analiza pracy instrumentu.

 

 • Narzędzia:
  • kreator bazy danych o materiałach odniesienia,
  • export / import danych w popularnych formatach,
  • symulator danych,
  • przeglądarka danych.

 

 • Oprogramowanie dodatkowe:
  • MINDI - analiza struktury minerałów,
  • Siroquant - analiza ilościowa,
  • GSAS - analiza struktury,
  • Beartex - analiza biegunowa,
  • PopLA - analiza biegunowa.

 

Do pobrania:

 
  Broszura Win XRD.pdf

 

Thermo Fisher

dokumenty1

Krótki opis

Opis

Dostępne oprogramowanie:

UniQuant

ilościowa analiza bezwzorcowa składu chemicznego materiałów

UniQuant jest produktem firmy Omega Data System. Od roku 2007 firma ta jest w strukturach korporacji Thermo Fisher Scientific. Program ten służy do ilościowej analizy bezwzorcowej składu chemicznego wszelkich materiałów. Z taką samą skutecznością analizowane są pierwiastki główne oraz śladowe. Program może być instalowany w pełnej wersji na spektrometrach rentgenowskich serii ARL Advant'X, ARL Perform'X oraz ARL 9900. Opracowana została także specjalna wersja programu dla spektrometrów ARL Optm'X oraz ARL Quant'X. Program UniQuant zainstalowany na spektrometrze ARL Perform'X umożliwia wykonanie ilościowej analizy punktowej w wybranym przy pomocy kamery obszarze próbki. Poniżej podano kilka przykładów wykorzystania programu w analizie różnych materiałów wzorcowych porównując uzyskane wartości z wartościami certyfikowanymi.

 

Przykłady wyników uzyskanych w programie UniQuant:

 

kot

opis

opis

Certyfikaty

 
 • Certyfikat ISO 9001:2008

 

 
 • Certyfikat autoryzacji na sprzedaż i serwis urządzeń ARL
 
 
RSI

RS-400 Bramkowy system monitorowania skażeń radioaktywnych

RS-400 bazujący na 4 PMT (fotopowielacze) jest w pełni cyfrowy i dedykowany do trudnych warunków pracy ze złomami metali oraz zakładami przetwarzającymi metale. System ten w porównaniu z systemami RS-200 oraz RS-300 posiada najwyższą czułość i zdolność detekcji nawet najtrudniejszych do wykrycia materiałów radioaktywnych. System łączy doskonałe własności techniczne przy absolutnym minimum fałszywych lub niechcianych alarmów. Wynika to z zastosowania zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz z przeprowadzanej przy pomiarze analizy spektralnej.

 

 

Do pobrania:

 

broszura SR-400.pdf

 

 

RSI

RS-725 System monitorowania radioaktywności pyłów przemysłowych.

RS-725 to system dedykowany dla analizy pyłów i żużli. System wykorzystuje detektory NaI(Ta) dla uzyskania maksymalnych osiągów. Zawiera 24-kanałowy wysokiej rozdzielczości spektrometr pozwalający na analizę spektralnego widma promieniowania. Zastosowanie algorytmu NASVD (Noise Adjusted Singular Value Decomposition) umożliwia uzyskanie maksymalnej czułości przy jednoczesnej eliminacji fałszywych alarmów.

 

Do pobrania:

 

broszura RS-725.pdf

 

Georadis

RT-20 Ręczny detektor promieniowania gamma

RT-20 Ręczny detektor promieniowania gamma jest wytrzymałym, kompaktowym przenośnym urządzeniem nadającym się specjalnie do skutecznego wykrywania materiałów radioaktywnych. Wytrzymałość, małe wymiary i waga RT-20 połączone z wysokoczułym scyntylacyjnym detektorem promieniowania gamma sprawia, że jest on niezastąpionym urządzeniem dla szybkiego pomiaru, przeznaczonym do wielu różnych zastosowań.

 

Do pobrania:

 

broszura RT-20.pdf

 

Georadis

RT-30 Ręczny spektrometr promieniowania gamma i neutronowego

Seria instrumentów RT-30 SUPER IDENT wprowadza nową generację kompaktowych, przenośnych urządzeń do identyfikacji nuklidów. RT-30 integruje funkcje detektora, dawkomierza i spektrometru dla identyfikacji nuklidów. Urządzenie jest lekkim, łatwym w obsłudze urządzeniem, które może być używane w każdych warunkach atmosferycznych.

 

Do pobrania:

 

broszura RT-30.pdf

 

Georadis

RT-50 Laboratoryjny spektrometr promieniowania gamma

RT-50 jest zaawansowanym technicznie, wolnostojącym spektrometrem do monitorowania detekcji i analizy obecności promieniowania radioaktywnego w metalach, produktach metalowych, próbkach geologicznych, materiałach budowlanych, w przedmiotach użytkowych, żywności i wielu innych materiałach.

 

Do pobrania:

 

broszura RT-50.pdf

RSI

RS-200 Bramkowy system monitorowania skażeń radioaktywnych

RS-200 bazujący na 2 PMT (fotopowielacze) jest w pełni cyfrowy i dedykowany do trudnych warunków pracy ze złomami aluminiowymi oraz zakładami przetwarzającymi aluminium. System ten łączy doskonałe własności techniczne przy absolutnym minimum fałszywych lub niechcianych alarmów. Wynika to z zastosowania zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz z przeprowadzanej przy pomiarze analizy spektralnej.

 

Do pobrania:

 

broszura RS-200.pdf

 

broszura RS-200-charatkerystyka techniczna PL.pdf

RSI

RS-300 Bramkowy system monitorowania skażeń radioaktywnych

RS-300 bazujący na 3 PMT (fotopowielacze) jest w pełni cyfrowy i dedykowany do trudnych warunków pracy ze złomami stalowymi oraz zakładami przetwarzającymi stal. System ten łączy doskonałe własności techniczne przy absolutnym minimum fałszywych lub niechcianych alarmów. Wynika to z zastosowania zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz z przeprowadzanej przy pomiarze analizy spektralnej

 

Do pobrania:

 

broszura RS-300.pdf

 

broszura RS-300 - charakterystyka techniczna PL.pdf

OXSAS

nowe oprogramowanie dla spektrometrów OES i XRF

Gówne cechy oprogramowanie OXSAS dla spektrometrów rentgenowskich WDX.

 

Oprogramowanie na platformie 32 i 64 bitowej pracujące w środowisku Windows® 7 Professional lub Windows® 7 Ultimate posiadające następujące cechy:

 

 • Nowoczesny, graficzny interface użytkownika.
 • Zintegrowana baza danych Microsoft® SQL Server zapisująca dane użytkownika oraz wyniki analiz.
 • Analiza ilościowa w oparciu o parametry skonfigurowane w szablonach.
 • Analiza wszystkich typów próbek przy pomocy elastycznych plików wsadowych. Analiza próbek priorytetowych wspomagana programem planującym.
 • Wykonywanie skaningów krokowych i cyfrowych skaningów ciągłych. Obróbka skaningów przy pomocy narzędzi graficznych.
 • Zintegrowany Asystent Analityczny w celu ustalenia metody pomiaru i parametrów korekcji.
 • Manualne wprowadzanie danych. Wartości statusu. Obliczanie pseudo pierwiastków przy pomocy wartości intensywności, wartości procentowych w oparciu o ustalony algorytm obliczeniowy.
 • Obliczanie krzywych kalibracyjnych przy użyciu metody regresji dla wielu zmiennych z uwzględnionymi modelami korekcji. zintegrowany moduł obliczania teoretycznych wartości alfa.
 • Elastyczny identyfikator próbki.
 • Manualna oraz automatyczna obróbka wyników.
 • Wyświetlanie i wydruk wyników w wielu różnych formatach.
 • Wyświetlanie symbolu pierwiastka razem z jednostkami stężenia. Dokładność wyników prezentowana w sposób: dynamiczny (proporcjonalnie do zakresu koncentracji), o stałej liczbie miejsc dziesiętnych lub o stałej liczbie miejsc znaczących.
 • Zatwierdzanie i edycja wyników z zapamiętaniem historii.
 • Kontrola gatunku (docelowego i alternatywnego), dopasowanie gatunku, sortowanie.
 • Przeliczanie wyników analiz.
 • Archiwizacja wyników analiz. Przeszukiwanie bazy wyników przy pomocy kwerend filtrujących. Statystyka. Export do plików w formacie Excel. Śledzenie przebiegu modyfikacji wyników przy pomocy zintegrowanego modułu wyświetlającego historię wprowadzonych zmian.
 • Kontrola poprawności pracy spektrometru przy pomocy zintegrowanego modułu SPC-Basic pracującego on-line. Automatyczna analiza on-line wyników prób kontrolnych prowadzona przez moduł SPC z natychmiastową informacją zwrotną do programu analitycznego. Automatyczne wykrywanie wyników nie mieszczących się w limitach kontrolnych oraz innych odbiegających od normy (tendencje, trendy, etc.) w oparciu o liczne znormalizowane metody. Terminarz pomiaru próbek kontrolnych.
 • Korekta dryftu analizatora z zapisem historii.
 • Korekta typu z zapisem historii.
 • Zarządzanie próbkami SCT: nadzór nad statusem i stanem próbek do wykonywania Korekcji Dryftu, Próbek Kontrolnych i wzorców Korekcji Typu. Tworzenie pliku przy pomocy jednego kliknięcia myszką ze wszystkimi próbkami wymagającymi analizy.
 • Monitorowanie systemu: monitorowanie alarmów, procesu logowania do systemu, monitorowanie urządzeń peryferyjnych.
 • Pomoc kontekstowa on-line.
 • Wielostopniowa hierarchia dostępu z systemem haseł zabezpieczających, narzędzia do prowadzenia bazy danych.
 • Moduł do generowania raportów z wynikami analiz.
 • Współpraca z programem TeamViewer do diagnostyki on-line spektrometrów.
 • Dostępna polska wersja językowa.

 

Gówne cechy oprogramowanie OXSAS dla spektrometrów emisyjnych OES.

 

Oprogramowanie na platformie 32 i 64 bitowej pracujące w środowisku Windows® 7 Professional lub Windows® 7 Ultimate posiadające następujące cechy:

 

 • Nowoczesny, graficzny interface użytkownika.
 • Zintegrowana baza danych Microsoft® SQL Server zapisująca dane użytkownika oraz wyniki analiz.
 • Analiza ilościowa w oparciu o parametry skonfigurowane w szablonach.
 • Skróty pozwalające na wykonanie analizy rutynowej, analizy próbek SCT oraz analizy próbek w pliku wsadowym przy pomocy schematu określonego przez użytkownika. Istnieje możliwość wstępnego zdefiniowania wartości poszczególnych parametrów np. dla identyfikatora próby. Klawisze skrótów pozwalają na wykonanie pomiaru tylko przy użyciu klawiatury.
 • Elastyczne zarządzanie plikami wsadowymi dla wykonania pomiarów próbki nieznanej oraz innych operacji takich jak korekcja dryftu, kontrola, korekcja typu, kalibracja.
 • Wszechstronny edytor do konfiguracji metod pomiarowych z parametrami korekcyjnymi i pomiarowymi.
 • Manualne wprowadzanie danych i wartości statusu. Obliczanie pseudo pierwiastków przy pomocy wartości intensywności, wartości procentowych w oparciu o ustalony algorytm obliczeniowy.
 • Obliczanie krzywych kalibracyjnych przy użyciu metody regresji dla wielu zmiennych z uwzględnionymi modelami korekcji addytywnej lub multiplikatywnej.
 • Elastyczny identyfikator próbki.
 • Manualna oraz automatyczna obróbka wyników.
 • Wyświetlanie i wydruk wyników w wielu różnych formatach.
 • Wyświetlanie symbolu pierwiastka razem z jednostkami stężenia i limitami dla danego gatunku. Dokładność wyników prezentowana w sposób: dynamiczny (proporcjonalnie do zakresu koncentracji), o stałej liczbie miejsc dziesiętnych lub o stałej liczbie miejsc znaczących. Zaokrąglanie zgodne z normami ASTM.
 • Zatwierdzanie i edycja wyników z zapamiętaniem historii.
 • Kontrola gatunku (docelowego i alternatywnego), dopasowanie gatunku, sortowanie.
 • Baza gatunków Total Materia (Key to Metals). Dostęp do składów chemicznych i własności gatunków. Prosty, bezpośredni export składów chemicznych dla wybranych gatunków do programu OXSAS. Narzędzia do przeszukiwania bazy.
 • Automatyczny wybór metody w zależności od koncentracji lub identyfikatora próbki.
 • Przeliczanie wyników analiz (próbka nieznana, próbka kalibracyjna, próbka do korekcji dryftu, próbka kontrolna, próbka korekcji typu). Możliwość przeliczenia wielu próbek podczas jednej operacji.
 • Archiwizacja wyników analiz. Przeszukiwanie bazy wyników przy pomocy kwerend filtrujących. Statystyka. Export do plików w formacie Excel. Śledzenie przebiegu modyfikacji wyników przy pomocy zintegrowanego modułu wyświetlającego historię wprowadzonych zmian.
 • Kontrola poprawności pracy spektrometru przy pomocy zintegrowanego modułu SPC-Basic pracującego on-line. Automatyczna analiza on-line wyników prób kontrolnych prowadzona przez moduł SPC z natychmiastową informacją zwrotną do programu analitycznego. Automatyczne wykrywanie wyników nie mieszczących się w limitach kontrolnych oraz innych odbiegających od normy (tendencje, trendy, etc.) w oparciu o liczne znormalizowane metody. Terminarz pomiaru próbek kontrolnych.
 • Korekta dryftu analizatora z zapisem historii.
 • Korekta typu z zapisem historii.
 • Zarządzanie próbkami SCT: nadzór nad statusem i stanem próbek do wykonywania Korekcji Dryftu, Próbek Kontrolnych i wzorców Korekcji Typu. Tworzenie pliku przy pomocy jednego kliknięcia myszką ze wszystkimi próbkami wymagającymi analizy.
 • Monitorowanie systemu: monitorowanie alarmów, procesu logowania do systemu, monitorowanie urządzeń peryferyjnych. Do 10 konfigurowalnych liczników pomiaru próbek w celu lepszego opracowania harmonogramu konserwacji.
 • Zintegrowane narzędzie pozwalające na wykonanie profilu. Graficzna prezentacja intensywności dla wybranych kanałów pomiarowych.
 • Zintegrowana pomoc kontekstowa.
 • Wielostopniowa hierarchia dostępu z systemem haseł zabezpieczających, narzędzia do prowadzenia bazy danych.
 • Moduł do generowania raportów z wynikami analiz.
 • Współpraca z programem TeamViewer do diagnostyki on-line spektrometrów.
 • Dostępna polska wersja językowa.

 

Do pobrania:

 

  Broszura OXSAS XRF.pdf   Broszura OXSAS OES.pdf

                                                    

easyOXSAS

uproszczona wersja oprogramowania OXSAS

Główne cechy oprogramowania easyOXSAS:

 

 • Wybór metody pomiarowej i wprowadzenie identyfikatora próby.
 • Wykonywanie analiz rutynowych.
 •  Archiwizacja wyniki analiz.
 •  Wydruk wyników analiz w postaci sprawozdań.
 •  Pomiar prób kontrolnych.
 •  Możliwość konfigurowania zakresu dostępnych funkcji dla operatora.

 

 

Do pobrania:

 

   broszura easyOXSAS.pdf

SparkDAT

opcja oprogramowania OXSAS do analizy wtrąceń niemetalicznych

Główne  cechy opcji SparkDAT:

 

 • Ocena wtrąceń niemetalicznych podczas rutynowego pomiaru składu chemicznego metali i ich stopów.
 • Identyfikacja pierwiastków tworzących wtrącenia.
 • Ocena czystości metali i ich stopów.
 • Gotowe algorytmy do ilościowego pomiaru Alr, Br, Car, Tir w stali niskostopowej.
 • Możliwość oceny wtrąceń niemetalicznych podczas procesu metalurgicznego bez konieczności dodatkowej preparatyki próbek.
 • Informacja o wtrąceniach jest uzupełnieniem standardowej analizy pierwiastkowej.

 

Publikacje:

 

D.Sojka, J.Sieniawski: Metody spektrometryczne do oceny wtrąceń niemetalicznych stopach metali. Mechanik (11/2014)

   

Kaizhen Li, E. Halasz: Ultra-fast quantitative analysis of non-metallic, inclusions in steel. Milenium Steel (2011)

   

J-M Bohlen, P.Charpie: Optical emission spectrometry for control of cleanness during steel making. Milenium Steel (2005)

 

 

Thermo Fisher

ARL 9900 IntelliPower

Analiza pierwiastków WDX i fazowa XRD z tej samej próbki w trakcie procesu technologicznego. Dedykowany kanał XRD do ilościowej analizy wyznaczonych faz (np. CaO + fazy klinkieru, Fe2O3 i FeO w żużlach). Krzywe kalibracyjne (pomiar w stałych warunkach termicznych w próżni) dla wybranych faz. Pełna kontrola procesu w oparciu o analizę pierwiastkową i fazową jako jeden pomiar tej samej próbki. Możliwa praca w układach automatycznych.

 

 

 

Do pobrania:

 

 

broszura ARL 9900.pdf

Thermo Fisher

ARL EQUINOX

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

 

 

broszura ARL EQUINOX.pdf

ARLcom

opcja oprogramowania OXSAS do transmisji wyników analiz

Główne cechy opcji ARLcom:

 

 • Transmisja wyników analiz do sieci komputerowej.
 • Transmisja wyników analiz do komputerów zewnętrznych za pomocą złącza szeregowego RS-232.
 • Transmisja wyników analiz do terminali zewnętrznych za pomocą złącza szeregowego RS-232.
 • Transmisja szeregowa wymaga zainstalowania kart wieloportowych z dodatkowymi złączami szeregowymi (MUX2, MUX4, MUX8).

SPC

program do statystycznej kontroli procesu

Główne cechy programu :

 

 • Kontrola poprawności pracy spektrometru w oparciu o pomiar Prób Kontrolnych i obliczaniach statstatystycznych.
 • Obliczanie limitów kontrolnych, ostrzegawczych i podstawowych parametrów statystycznych pozwalających na ocenę pracę spektrometru i kontrolę układów pomiarowych.
 • Graficzna wizualizacja wynikó w formie Kart Kontrolnych Shewharta w układzie X-S lub X-R.
 • Śledzenie trendów, zmian, rozkładów dla wybranych pierwiastków w zadeklarowanym okresie czasowym.
 • Informowanie o koniczności podjęcia działań korygujących.

 

                                                      SPC full

Thermo Fisher

ARL SMS-Omega XRF

Zrobotyzowany system obsługi próbki

Automatyczny system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrem ARL Optim'X.

Transport próbki odbywa się za pomocą podajnika taśmowego.

 

Thermo Fisher

ARL SMS-XY

automatyczny system obsługi próbki

 

Automatyczny system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrami ARL 9900 i ARL Perform'X.

Transport próbki odbywa się za pomocą podajnika taśmowego.

 

Thermo Fisher

ARL SMS-2300

zautomatyzowany analizator metali

 

Zrobotyzowany system obsługi próbki SMS

(Sample Manipulation System)

do zastosowania ze spektromem ARL iSpark.

Praca w układzie liniowym:
spektrometr - robot - przygotowanie próbek.

Możliwość instalacji w laboratorium oraz w kontenerze bezpośrednio na wydziale produkcyjnym. 

ARL SMS 2300 może współpracować również ze spektrometrem XRF ARL 9900.

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 2300.pdf

 

 

       

 

Thermo Fisher

ARL QuantoShelter

kontener wyposażony w zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Zrobotyzowany system obsługi próbki SMS (Sample Manipulation System), automatyczny system preparatyki próbek, spektrometr ARL iSpark lub XRF ARL 9900 zainstalowany w hermetycznym kontenerze na wydziale produkcyjnym.

                           

Thermo Fisher

ARL SMS-3500

zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Nowy, szybszy zrobotyzowany

system obsługi próbki

(Sample Manipulation System)

do zintegrowanej obsługi

kilku spektrometrów

ARL iSpark i XRF ARL 9900,

oraz dwóch niezależnych maszyn
do przygotowania próbek.

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 3500.pdf

 

 

                               

Thermo Fisher

ARL SMS-3300

zrobotyzowany system obsługi próbki

 

Nowy, szybszy zrobotyzowany system

obsługi próbki SMS (Sample Manipulation System)

stosowany ze spektrometrami

ARL iSpark i XRF ARL 9900.

Robot może obsługiwać jeden lub dwa spektrometry,
oraz jeden przyrząd do preparatyki próbek

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL SMS 3300.pdf

 

                                                        

 

 

Thermo Fisher

ARL easySpark

 

Główne cechy stołowego spektrometru ARL easySpark:

 

 

 • Wyznacza nowe standardy pod względem własności jest łatwy w użyciu i oferuje niskie koszty eksploatacji. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii oraz wysokiej funkcjonalności jest prosty w obsłudze nawet dla osób niedoświadczonych w technice OES.
 • Korzysta z takich samych funkcji jak te, które są już wykorzystywane i sprawdzone w dużych laboratoryjnych analizatorach Thermo Scientific pracujących w technice iskrowej emisji optycznej (OES).
 • Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm przetwarzających metale wtórne, które oczekują opłacalnych, wysokiej jakości, i wysokiej wydajności analizatorów.

 

Dostępne oprogramowanie:

 

 

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL easySpark.pdf

 

Prezentacje multimedialne:

 

 

 
Thermo Fisher

ARL Quant'X

spektrometr EDX

 

Główne cechy stołowego spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii:

 

 • Bardzo dobra czułość w analizie śladów dla pierwiastków w zakresie od Na do U.
 • Analiza próbek wszelkiego typu o zróżnicowanym kształcie, analiza próbek w specjalnej przystawce o dużych gabarytach do 37 cm wysokości.
 • Analiza małych próbek z wiązką rentgenowską o szerokości 15 - 2 mm.
 • Program do analizy bezwzorcowej na bazie znanego programu UniQuant™.
 • Badanie powłok.


 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL QUANT'X.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermo Fisher

ARL Optim'X

Główne cechy spektrometru ARL Optim'X:

 

 • Analiza sekwencyjna pierwiastków w zakresie od F do U.
 • Możliwość analizy jednoczesnej przy pomocy kanałów stałych w tym analiza węgla.
 • Kompaktowa budowa umożliwiająca eksploatację w niewielkich pomieszczeniach.
 • Fabryczne kalibracje oraz program UniQuant do analizy bezwzorcowej.
 • Opcja helowa do analizy próbek ciekłych (paliw) i proszkowych.
 • Analiza siarki w olejach zgodnie z normą ISO14596, ASTM D2622 oraz EN ISO 20884.
 • Analiza ołowiu w benzynie zgodnie z normą ASTM D5059.
 • Program PetroilQuant do pomiaru paliw.
 • Program UniQuant do pomiaru paliw alternatywnych.
 • Dostępne raporty aplikacyjne obrazujące możliwości analityczne dla cementu, piasku, 

     próbek tlenkowych, szkła, żużli, paliw płynnych, siarki, stopów Fe, Cu.

 • Uniwersalna kalibracja tlenkowa dla próbek stapianych.
 • Polska wersja oprogramowania.

 

Spektrometr ARL Optim'X proponowany jest w następujących wersjach:

 

 • Wersja standardowa dla wszelkich materiałów,
 • Cement Analyzer,
 • Slag Analyzer,
 • Sulfur Analyzer.

 

Dostępne oprogramowanie:

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL Optim'X.pdf

 

Prezentacje multimedialne:

 

 

 

Publikacje:

 

 

D. Bonvin, R. Yellepeddi, A. Kohler: ARL Optim'X Performance. International Cement Review. February 2013.

   

C. P. Lienemann, E. Roche: Petrochemical Applications of an Entry Level Wavelength Dispersive XRF spectrometer (WDXRF). Analytical Instrumentation. April/May 2004.

Thermo Fisher

ARL Perform'X

Główne cechy spektrometru ARL Perform'X:

 

 • Analiza sekwencyjna pierwiastków w zakresie od Be do U.
 • Bezprzekadniowy goniometr (10 lat gwarancji).
 • Moc 1.5 lub 2.5 kW bez chodnicy zewnętrznej.

     oraz wersja o mocy 4,2 kW z chłodnicą zewnętrzną.

 • Lampa rentgenowska z okienkiem 50 µm lub opcjonalnie 30 µm.
 • Wielopozycyjny, automatyczny podajnik próbek typu X-Y.
 • Fabryczne kalibracje dla różnych materiałów.
 • Asystent analityczny.
 • Programy bezwzorcowe QuantAS oraz UniQuant.
 • Pomiar punktowy i mapowanie.
 • Opcja helowa do analizy próbek ciekłych (paliw) i proszkowych.
 • Analiza siarki w olejach zgodnie z normą ISO14596, ASTM D2622 oraz EN ISO 20884.
 • Program PetroilQuant do pomiaru paliw.
 • Dostępne raporty aplikacyjne obrazujące możliwości analityczne dla cementu, piasku, próbek tlenkowych, szkła, żużli, paliw płynnych, polimerów, siarki, stopów Fe, Cu, Al.
 • Uniwersalna kalibracja tlenkowa dla próbek stapianych.
 • Polska wersja oprogramowania.

 

 

Spektrometr ARL Perform'X proponowany jest w następujących wersjach:

 

 • Wersja standardowa dla wszelkich materiałów (konfiguracja indywidualnie ustalana z użytkownikiem)
 • UniQuantometer
 • Materials Science (UniQuant, pomiar punktowy i mapowanie)
 • Petroleum (wersja dedykowana dla paliw)
 • Geochemical (specjalna wersja do materiałów geologicznych)
 • Cement (wersja dedykowana dla cementowni)
 • Iron and slag (wersja dedykowana dla hut żelaza)
 • Glass (wersja dedykowana dla hut szkła)
 • Polymer (wersja dedykowana dla polimerów)

 

Dostępne oprogramowanie:

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL Perform'X.pdf

 

Prezentacje multimedialne:

 

 

 

Publikacje:

 

D. Bonvin, C. Shaffer: Small spot analysis in glass production. Glass International. 02/2013.

Thermo Fisher

ARL iSpark

 

Nowoczesny spektrometr ARL ze wzbudzeniem iskrowym. Przeznaczony do analizy składu chemicznego różnego rodzaju metali i ich stopów. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne pozwalają na pomiar i identyfikację wtrąceń niemetalicznych przy pomocy specjalnego oprogramowania SparkDAT. Zaawansowane technicznie, cyfrowe źródło wzbudzenia pozwala na pomiar ultra czystych metali.

 

Główne cechy spektrometru ARL iSpark:

 

 • Bardzo szeroki zakres pomiaru pierwiastków.
 • Minimalne zużycie argonu dzięki trybom EKO i związanym z tym niski koszt

     ekspolatacyjny spektrometru.

 • Nowoczesna konstrukcja pozwalająca na instalację w laboratoriach

     o mniejszej powierzchni użytkowej.

 • Łatwy w obsłudze i utrzymaniu ruchu.
 • Duża niezawodność działania.
 • Niski poziom wytwarzanego hałasu.
 • Doskonały w laboratariach przemysłowych i badawczych dzięki możliwości

      instalacji do 80 linii analitycznych.

 • Specjalne oprogramowanie SparkDAT dla oceny wtrąceń niemetalicznych w celu
  kompleksowej charakterystyki badanej próbki.
 • Różne wersje wykonania dostosowane do indywidualnych wymagań użytkownika.
 • System optyki próżniowej i nowoczesne fotopowielacze, indywidualnie dobierane dla każdej linii pomiarowej, zapewniają najwyższą stabiliność i powtarzalność pomiarów.

 

Dostępne oprogramowanie:

 

 

 

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL iSpark.pdf

 

Prezentacje multimedialne:

 

 

ARL iSpark
Thermo Fisher

ARL 9900

Główne cechy analizatora ARL 9900:

 • Analiza sekwencyjna WDX pierwiastków w zakresie od Be do U.
 • Dwa rodzaje goniometrów.
 • Analiza jednoczesna przy pomocy dedykowanych kanałów stałych.
 • Analiza fazowa XRD.
 • Model łączący pełną analizę spektralną i dyfrakcyjną.
 • Moc 600, 1200, 2500, 3600 lub 4200 W.
 • Lampa rentgenowska usytuowana nad próbką.
 • Współpraca z robotem SMS w układach automatycznych (możliwość instalacji w kontenerze).
 • Fabryczne kalibracje dla różnych materiałów.
 • Kalibracja ClinkerQuant do analizy fazowej klinkieru.
 • Asystent analityczny.
 • Programy bezwzorcowe QuantAS oraz UniQuant do analizy pierwiastkowej.
 • Dostępne raporty aplikacyjne obrazujące możliwości analityczne dla cementu, kamienia wapiennego, stopów Fe, Cu, Al.
 • Uniwersalna kalibracja tlenkowa dla próbek stapianych.
 • Polska wersja oprogramowania.

 

Spektrometr ARL 9900 proponowany jest w następujących wersjach:

 

 • Wersja standardowa dla wszelkich materiałów (konfiguracja indywidualnie ustalana z użytkownikiem),
 • Total Cement Analyzer (analiza spektrometryczna i dyfrakcyjna CaO oraz faz klinkieru),
 • Phase Analyzer (ilościowa analiza fazowa XRD, pomiar pod próżnią),
 • Automation Version (wersja do pracy w układach automatycznych).

 

Dostępne oprogramowanie:

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL 9900.pdf

 

Prezentacje multimedialne:

 

 

 

Publikacje:

 

Richard Woodward: The missing link is found. International Cement Review (03/2012)

   

Geoffroy Bultynck, Michael Principato, Ravi Yellepeddi: Making the Right Choice.

World Cement (03/2006)

   

Ravi Yellepeddi, Raphael Yerly: Analytical Solutions.

World Cement (04/2005)