Spektrometry OE

optyczne spektrometry emisyjne (Optical Emission Spectrometers)

Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem iskrowym jest od wielu lat dominującą techniką analizy składu chemicznego stałych  próbek metalicznych. Połączenie dokładności, szybkości,precyzji i stabilności czyni z niej niezbędne narzędzie podczas kontroli procesów metalurgicznych. Równoczesna analiza do kilkudziesięciu pierwiastków, pozwala sprostać wymaganiom przemysłu metalowego w zakresie prowadzenia i kontroli produkcji, prowadzeniu prac badawczych oraz kontroli złomu. Najczęściej stosowana jest do analizy składu chemicznego pierwiastków stopowych i śladowych w stali i żeliwach oraz w stopach aluminium, miedzi, cynku, ołowiu, niklu, tytanu, magnezu i innych. W ostatnich latach obok standardowej analizy pierwiastkowej wykorzytana jest także coraz częściej do oceny wtrąceń niemetalicznych.

Główne zalety techniki OES:

 

 • dokładność i wiarygodność pomiarów,
 • wysoka stabilność i powtarzalność analiz,
 • szybkość wykonania pomiaru liczona w sekundach,
 • niski koszt jednostkowy analizy,
 • prosta preparatyka próbek,
 • prosta obsługa,
 • możliwość pracy w różnych układach automatycznych SMS.
Thermo Fisher

ARL easySpark

 

Główne cechy stołowego spektrometru ARL easySpark:

 

 

 • Wyznacza nowe standardy pod względem własności jest łatwy w użyciu i oferuje niskie koszty eksploatacji. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii oraz wysokiej funkcjonalności jest prosty w obsłudze nawet dla osób niedoświadczonych w technice OES.
 • Korzysta z takich samych funkcji jak te, które są już wykorzystywane i sprawdzone w dużych laboratoryjnych analizatorach Thermo Scientific pracujących w technice iskrowej emisji optycznej (OES).
 • Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm przetwarzających metale wtórne, które oczekują opłacalnych, wysokiej jakości, i wysokiej wydajności analizatorów.

 

Dostępne oprogramowanie:

 

 

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL easySpark.pdf

 

Prezentacje multimedialne:

 

 

 
Thermo Fisher

ARL iSpark

 

Nowoczesny spektrometr ARL ze wzbudzeniem iskrowym. Przeznaczony do analizy składu chemicznego różnego rodzaju metali i ich stopów. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne pozwalają na pomiar i identyfikację wtrąceń niemetalicznych przy pomocy specjalnego oprogramowania SparkDAT. Zaawansowane technicznie, cyfrowe źródło wzbudzenia pozwala na pomiar ultra czystych metali.

 

Główne cechy spektrometru ARL iSpark:

 

 • Bardzo szeroki zakres pomiaru pierwiastków.
 • Minimalne zużycie argonu dzięki trybom EKO i związanym z tym niski koszt

     ekspolatacyjny spektrometru.

 • Nowoczesna konstrukcja pozwalająca na instalację w laboratoriach

     o mniejszej powierzchni użytkowej.

 • Łatwy w obsłudze i utrzymaniu ruchu.
 • Duża niezawodność działania.
 • Niski poziom wytwarzanego hałasu.
 • Doskonały w laboratariach przemysłowych i badawczych dzięki możliwości

      instalacji do 80 linii analitycznych.

 • Specjalne oprogramowanie SparkDAT dla oceny wtrąceń niemetalicznych w celu
  kompleksowej charakterystyki badanej próbki.
 • Różne wersje wykonania dostosowane do indywidualnych wymagań użytkownika.
 • System optyki próżniowej i nowoczesne fotopowielacze, indywidualnie dobierane dla każdej linii pomiarowej, zapewniają najwyższą stabiliność i powtarzalność pomiarów.

 

Dostępne oprogramowanie:

 

 

 

 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL iSpark.pdf

 

Prezentacje multimedialne:

 

 

ARL iSpark