Spektrometry XRF

spektrometry rentgenowskie WDX oraz EDX

Technika XRF oferuje analizę składu chemicznego szerokiej gamy materiałów w sposób nieniszczący i bardzo dokładny. Zaletami tego typu analizy jest łatwość przygotowywania próbek, analiza materiałów nieprzewodzących (szkło, ceramika, tworzywa) jak i wyjątkowa dokładność, szczególnie dla wysokich poziomów stężeń. Technika XRF umożliwia także analizę cieczy (oleje, paliwa). Metoda ta ma zastosowanie w pracach rozwojowo-badawczych jak również w kontroli procesów przemysłowych. Zwykle osiąga się precyzję pomiarów wewnątrz przedziału +-0,1% a limity detekcji są często na poziomie ppm lub nawet poniżej. Technika XRF jest szeroko używana w przemyśle metalowym łącznie z techniką OE. Taka kombinacja stwarza optymalną konfigurację dla szybkich i dokładnych analiz zarówno metali jak i tlenków związanych z produkcją metali (rudy, żużle).

Główne zalety techniki XRF:

 

 • analiza pierwiastków od Be do U,
 • duża szybkość i dokładność,
 • analiza materiałów w różnych postaciach fizycznych,
 • analiza materiałów przewodzących i nieprzewodzących,
 • analiza w szerokim zakresie stężeń,
 • dokładność również dla wysokich poziomów stężeń,
 • programy do analizy bezwzorcowej,
 • łatwość przygotowania próbek.

 

Do pobrania:

 

broszura ARL X-Ray Products 

 

Thermo Fisher

ARL Optim'X

spektrometr sekwencyjny równoczesny WDX

Spektrometr WDX, który może być wyposażony w goniometr, kanały stałe oraz może pracować w układzie automatycznym.

 

Thermo Fisher

ARL Perform'X

spektrometr sekwencyjny WDX

Nowoczesny sekwencyjny spektrometr rentgenowski XRF WDX umożliwiający oprócz klasycznego pomiaru próbki również analizę punktową oraz mapowanie powierzchni próbki.

 

Thermo Fisher

ARL 9900

analizator rentgenowski WDX z modułem XRD

Rodzina analizatorów rentgenowskich ARL 9900 wyposażonych w goniometr i kanały stałe dla analizy spektrometrycznej oraz w kanał dyfrakcyjny lub dodatkowy goniometr dla analizy fazowej XRD.

 

Thermo Fisher

ARL Quant'X

spektrometr EDX

 

Główne cechy stołowego spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii:

 

 • Bardzo dobra czułość w analizie śladów dla pierwiastków w zakresie od Na do U.
 • Analiza próbek wszelkiego typu o zróżnicowanym kształcie, analiza próbek w specjalnej przystawce o dużych gabarytach do 37 cm wysokości.
 • Analiza małych próbek z wiązką rentgenowską o szerokości 15 - 2 mm.
 • Program do analizy bezwzorcowej na bazie znanego programu UniQuant™.
 • Badanie powłok.


 

 

Do pobrania:

 

broszura ARL QUANT'X