RSI INC., GEORADIS s.r.o. (EXPLORANIUM)1968
Exploranium powstaje jako firma kanadyjska specjalizująca się w urządzeniach do wykrywania i pomiaru promieniowania radioaktywnego dla zastosowań geofizycznych

1988 
Produkcja pierwszego typu GR-500 bramkowego systemu detekcji promieniowania radioaktywnego w pojazdach będących w ruchu

1989
Pierwszy instalowany na samolotach system GR-810 dla monitorowania promieniowania radioaktywnego

1993
Pierwszy mobilny system GR-660 monitorowania promieniowania radioaktywnego

1996
Pierwszy ręczny spektrometr GR-130 Mini-SPEC dla detekcji, pomiaru dawki i identyfikacji nuklidów

1998
Pierwszy perymetr typu GR-150 oparty na detektorze NaJ dla monitorowania skażeń promieniotwórczych

2000
Zaawansowany technologicznie bramkowy system AT-900 dla monitorowania pojazdów w ruchu

2001
Automatyczny system nadzoru i ostrzegania typu GR-460

2002
Drugiej generacji przenośny spektrometr GR-135 The Identifier

2002
Osobisty kieszonkowy detektor i dozymetr typu GR-100

2003
Exploranium wchodzi w skład koncernu SAIC - Kanada

2006
Produkcja SAIC - Exploranium - Kanada zostaje przeniesiona do SAIC - USA

2006
Założyciele firmy Exploranium tworzą dwie inne firmy - Radiation Solutions Inc. (RSI) w Kanadzie i Georadis s.r.o. w Republice Czeskiej. W firmach tych powstaje nowa generacja urządzeń do pomiaru radioaktywności będących technicznym rozwinięciem produktów Exploranium

2008
Pierwszy sprzedany na rynku polskim laboratoryjny spektrometr RT-50 firmy Georadis s.r.o

2009
Pierwsze sprzedane na rynku polskim radiometry RT-20 firmy Georadis s.r.o.

2010
SPEKOM kończy współpracę z firmą SAIC - USA

2010
SPEKOM staje się oficjalnym przedstawicielem firm RSI oraz Georadis s.r.o.

2011
Pierwsze sprzedane na rynku polskim bramkowe systemy detekcji promieniowania radioaktywnego gamma typu RS-200  w transporcie drogowym i kolejowym