Serwis

służymy pomocą

Serwis firmy SPEKOM instaluje spektrometry oraz zapewnia pełną obsługę zainstalowanej bazy spektrometrów w zakresie:

Serwis SPEKOM zapewnia również pomoc w zakresie efektywnego wykorzystania posiadanych urządzeń analitycznych, obejmująca między innymi dobór wzorców kalibracyjnych i standaryzujących, wykonanie kalibracji,  przygotowanie specjalistycznych baz danych analitycznych.

Dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń możliwe jest zawieranie dedykowanych dla potrzeb użytkowników umów serwisowych na naprawy, przeglądy i konserwacje eksploatowanych spektrometrów.

 

Firma Spekom posiada autoryzację producenta na udzielanie usług serwisowych do urządzeń ARL.