OES

easySpark

OES

SMS 3500
z ARL iSpark i frezarką Haas MiniMill

XRF

Perform'X

OES

iSpark

Spektrometry OE

Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem iskrowym jest od wielu lat dominującą techniką analizy składu chemicznego stałych  próbek metalicznych. Połączenie dokładności, szybkości,precyzji i stabilności czyni z niej niezbędne narzędzie podczas kontroli procesów metalurgicznych. Równoczesna analiza do kilkudziesięciu pierwiastków, pozwala sprostać wymaganiom przemysł [...]

Spektrometry XRF

Technika XRF oferuje analizę składu chemicznego szerokiej gamy materiałów w sposób nieniszczący i bardzo dokładny. Zaletami tego typu analizy jest łatwość przygotowywania próbek, analiza materiałów nieprzewodzących (szkło, ceramika, tworzywa) jak i wyjątkowa dokładność, szczególnie dla wysokich poziomów stężeń. Technika XRF umożliwia także analizę cieczy (oleje, [...]

Dyfraktometry XRD

W dyfrakcji rentgenowskiej firma Thermo Fisher Scientific proponuje gotowe rozwiązania dla przemysłu oparte na analizatorze ARL 9900, który łączy pod jedną obudową analizę spektrometryczną WDX z dyfrakcją rentgenowską XRD. Ponadto firma Thermo Fisher Scientific posiada w swojej ofercie  grupę specjalizowanych dyfraktrometrów INEL dla różnorodnych badań naukowych [...]

Laboratoria Automatyczne

Firma Thermo Fisher Scientific od ponad 30 lat dostarcza zautomatyzowane stanowiska spektrometrów emisyjnych i rentgenowskich, wyposażone w najnowsze osiągnięcia robotyki.   Każdy z komponentów systemu (spektrometr - system obsługi próbki - urządzenie do przygotowywania próbek) jest w pełni autonomiczne: zadania są wykonywane nie sekwencyjnie lecz symultan [...]

Radiometry

Silnie radioaktywne źródła (odpowiednio ekranowane) są w szerokim użyciu zarówno w medycynie jak i zastosowaniach przemysłowych; aktualnie na świecie ich liczbę szacuje się na ponad 2.000.000. Podczas ostatniej dekady miało miejsce szereg incydentów, gdy źródła radiacji znalazły się w zwykłych złomach. Złom przetopiony w piecach hutniczych powodował skażenie pro [...]